ما به عنوان یک گروه دغدغه مند در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت خودمان را با تمرکز بر کودکان و نوجوانان و با رویکردی نوآورانه در سال 1380 آغاز کردیم. از آن سال تا به امروز به کمک همراهان و دوستان خود توانسته ایم به رشد انجمنی و گروهی دست یابیم. درسال 1385 اولین نمایشگاه جمعی نقاشی را برپا کردیم. ما علاوه بر آنکه در حوزه نشر کتاب های کودک و نوجوان، خلاقیت و گفت و گو فعال هستیم، برگزارکننده کارگاه ها و کلاس هایی هستیم که تمام آن ها تلاش می کنند ما و همراهانمان را به «پژوهنده ی خلاق و متواضع» تبدیل کنند.

بیشتر بدانید

موسسات و مراکز زیر مجموعه

آشنایی بیشتر با دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر) بنیانگذار موسسه سرویاسین، پژوهشگر و فعال در حوزه خلاقیت و اندیشه

بیشتر بدانید

ما می توانیم برای شما و فرزندتان چه کنیم؟

«پویاسازی حلاق» و «پرورش خلاقیت دیداری»

دوره «پرورش خلاقیت دیداری» توانمندی هایی از جمله «تعامل با والدین»، «تعامل واقعی با مفاهیم اولیه دیداری»، «تجربه عملی یادگیری»، «توسعه نگاه پژوهشگری» و در یک جمله «یادگیری زبان هنر به شیوه ای کودکانه با رویکردی پژوهشی» را به فرزند شما می آموزد.

دوره «پویاسازی خلاق» با هدف یادگیری توامان والدین کودکان طراحی شده است تا در جهت توسعه شورانگیزی  «ای کیو» فرزد شما تلاش کند.

دوره پرورش خلاقیت دیداری

این دوره در یک جمله «یادگیری زبان هنر به شیوه ای کودکانه با رویکردی پژوهشی» را به فرزند شما می آموزد.

دوره پرورش خلاقیت دیداری

آشنایی با دوره

دوره پویازسازی خلاق

این دوره با هدف یادگیری توامان والدین کودکان طراحی شده است تا در جهت توسعه شورانگیزی «ای کیو» فرزد شما تلاش کند.

دوره پویاسازی خلاق

آشنایی با دوره

«توسعه خلاق» و «پرورش خلاقیت دیداری»

دوره «پرورش خلاقیت دیداری» توانمندی هایی از جمله «تعامل با والدین»، «تعامل واقعی با مفاهیم اولیه دیداری»، «تجربه عملی یادگیری»، «توسعه نگاه پژوهشگری» و در یک جمله «یادگیری زبان هنر به شیوه ای کودکانه با رویکردی پژوهشی» را به فرزند شما می آموزد.

دوره «توسعه خلاق» تلاش می کند فرزند شما «گفت و گو کند»، «جستجوی درونی و بیرونی خود را با اطمینان تر توسعه دهد»، «به سمت کشف و جستجوگری برود»، «یک یادگیرنده مادام العمر باشد» و «اهل همدلی و مشارکت باشد».

دوره پرورش خلاقیت دیداری

این دوره در یک جمله «یادگیری زبان هنر به شیوه ای کودکانه با رویکردی پژوهشی» را به فرزند شما می آموزد.

دوره پرورش خلاقیت دیداری

آشنایی با دوره

دوره توسعه خلاق

این دوره تلاش می کند فرزند شما«گفت و گو کند»، «جستجوی درونی و بیرونی خود را با اطمینان تر توسعه دهد»،«به سمت کشف و جستجوگری برود»،«یک یادگیرنده مادام العمر باشد» و «اهل همدلی و مشارکت باشد».

دوره توسعه خلاق

آشنایی با دوره

«مکمل خلاق» و «پرورش خلاقیت دیداری»

دوره «پرورش خلاقیت دیداری» توانمندی هایی از جمله «تعامل با والدین»، «تعامل واقعی با مفاهیم اولیه دیداری»، «تجربه عملی یادگیری»، «توسعه نگاه پژوهشگری» و در یک جمله «یادگیری زبان هنر به شیوه ای کودکانه با رویکردی پژوهشی» را به فرزند شما می آموزد.

دوره «مکمل خلاق» فعالیتی یادگیرانه مانند کارگاه اندیشه است که با هدف سواد رسانه ای و تقویت نقادی مصادیق رسانه ای طراحی شده است.

دوره پرورش خلاقیت دیداری

این دوره در یک جمله «یادگیری زبان هنر به شیوه ای کودکانه با رویکردی پژوهشی» را به فرزند شما می آموزد.

دوره پرورش خلاقیت دیداری

آشنایی با دوره

دوره مکمل خلاق

این دوره فعالیتی یادگیرانه مانند کارگاه اندیشه است که با هدف سواد رسانه ای و تقویت نقادی مصادیق رسانه ای طراحی شده است.

دوره مکمل خلاق

آشنایی با دوره

کارگاه  اندیشه و هنرهای تجسمی

دوره کارگاه اندیشه فعالیتی برای کودکان ده تا هجده سال است که در آن با راهبرد «گفت و گو»، روش شناسی حکمت متعالیه (استفاده از منابع عقل، وحی، شهود قلبی و تجربه ی صحیح) و اندیشه ورزان به اهداف خودشناسی، خودشکوفایی، خودسامانی، خردورزی و حکیمانه نگری نائل می شوند.

دوره هنرهای تجسمی در مسیر توسعه و تحول در نگاه هنری، کارکردهای تجسمی و شناخت مبانی هنر گام بر می دارد.

دوره کارگاه اندیشه

کارگاه اندیشه فعالیتی برای کودکان ده تا هجده سال است که در آن با راهبرد «گفت و گو»، روش شناسی حکمت متعالیه اندیشه ورزان به اهداف خودشناسی، خودشکوفایی، خودسامانی، خردورزی و حکیمانه نگری نائل می شوند.

دوره کارگاه اندیشه

آشنایی با دوره

دوره هنرهای تجسمی

این دوره در مسیر توسعه و تحول در نگاه هنری، کارکردهای تجسمی و شناخت مبانی هنر گام بر می دارد.

دوره هنرهای تجسمی

آشنایی با دوره

کارگاه های فرزندپروری، کارکاه یادگیری شیوه های گفت و گو، کارکاه یادگیری شیوه های حل مسئله و تعارض، مبانی هنرهای تجسمی، تربیت مربیان خلاقیت و تفکر، زیباشناسی، تجزیه و تحلیل آثار هنری و هنردرمانی

دوره هنرهای تجسمی

این دوره در مسیر توسعه و تحول در نگاه هنری، کارکردهای تجسمی و شناخت مبانی هنر گام بر می دارد.

دوره هنرهای تجسمی

آشنایی با دوره

کارگاه های روانشناسی و مشاوره

این کارگاه های در دو حوزه ی کلی تربیت و امور زناشویی فعال هستند و مربیان این کارگاه ها را روانشناسان باسابقه، متعهد و متخصص تشکیل می دهند.

کارگاه های روانشناسی و مشاوره

آشنایی با دوره

تازه‌ترین خبرها

همه خبرها

نگارخانه آثار هنرجویان

همه آثار نگارخانه

تازه‌ترین مقالات

همه مقالات