گروه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرو یاسین در سال 1380 با همراهی و همیاری علاقمندان به فرهنگ و هنر در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. از آن زمان همراه با علاقمندان، رشد فرهنگی و هنری اش هربار با تجربیات نویی همراه بوده است. درسال 1385 اولین نمایشگاه جمعی نقاشی برپا گردید و در همان سال گروه هنرمندان سرویاسین تشکیل شد. رویکرد اصلی این گروه «هنر برای خودشناسی» است که پس از آن هرسال یک نمایشگاه جمعی از آثار اعضاء برپا کرده اند.

بیشتر بدانید

موسسات زیر مجموعه

آشنایی بیشتر با دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر) بنیانگذار موسسه سرو یاسین، پژوهشگر و فعال در حوزه خلاقیت و اندیشه

بیشتر بدانید

دسته‌بندی خدمات موسسه سرو یاسین بر اساس رده سنی

پویاسازی خلاق

این دوره با هدف یادگیری توامان والدین کودکان سه و نیم تا چهارسال طراحی شده است تا در جهت توسعه شورانگیزی (EQ) ایشان تلاش کند.

دوره توسعه خلاق

این دوره با هدف یادگیری توامان والدین کودکان سه و نیم تا چهارسال طراحی شده است تا در جهت توسعه شورانگیزی (EQ) ایشان تلاش کند.

دوره پویاسازی خلاق

  آشنایی با دوره

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

این دوره با هدف یادگیری توامان والدین کودکان سه و نیم تا چهارسال طراحی شده است تا در جهت توسعه شورانگیزی (EQ) ایشان تلاش کند.

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

آشنایی با دوره

پرورش خلاقیت بصری و راهنمای پژوهش کودکان

این دوره با روش سرشت گرایانه با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان چهار تا شش سال اجرا می گردد.

دوره توسعه خلاق

این دوره با روش سرشت گرایانه با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان چهار تا شش سال اجرا می گردد.

دوره توسعه خلاق

  آشنایی با دوره

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

این دوره با هدف یادگیری توامان والدین کودکان سه و نیم تا چهارسال طراحی شده است تا در جهت توسعه شورانگیزی (EQ) ایشان تلاش کند.

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

آشنایی با دوره

پرورش خلاقیت بصری و توسعه خلاق

توسعه ی خلاق مدلی مفهومی برای کودکان پیش از دبستان است. اهداف این روش “تقویت یادگیری مادام العمر”، “تربیت شاگرد مسئله محور” و “پیوند بین نهاد یادگیری خانه و نهاد مدرسه” می باشد.

دوره مکمل خلاق

“مکمل خلاقیت” شیوه ایی است که کودکان 7، 8 ، 9و 10ساله را پوشش داده وتلاش میکند روند پرسشگری، تامل و طرح مسئله را با چند بنیاد کار کند.

دوره مکمل خلاق

آشنایی با دوره

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

این دوره به روش سرشت گرایانه با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان چهار تا شش سال اجرا می شود.

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

آشنایی با دوره

پرورش خلاقیت بصری و مکمل خلاقیت

مکمل خلاقیت فعالیتی یادگیرانه مانند کارگاه اندیشه است که با هدف سواد رسانه ای و تقویت نقادی مصادیق رسانه ای طراحی شده است.

دوره مکمل خلاق

“مکمل خلاقیت” شیوه ایی است که کودکان 7، 8 ، 9و 10ساله را پوشش داده وتلاش میکند روند پرسشگری، تامل و طرح مسئله را با چند بنیاد کار کند.

دوره مکمل خلاق

آشنایی با دوره

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

این دوره به روش سرشت گرایانه با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان چهار تا شش سال اجرا می شود.

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

آشنایی با دوره

کارگاه های اندیشه، هنرهای تجسمی، زیباشناسی و پژوهش گروهی

کارگاه اندیشه فعالیتی برای کودکان ده تا هجده سال است که در آن با راهبرد «گفت و گو»، روش شناسی حکمت متعالیه (استفاده از منابع عقل، وحی، شهود قلبی و تجربه ی صحیح) و اندیشه ورزان به اهداف خودشناسی، خودشکوفایی، خودسامانی، خردورزی و حکیمانه نگری نائل می شوند.

پژوهش های گروهی کودکان و نوجوانان بخشی از فعالیت کارگاه اندیشه است که به قصد ایجاد فعالیت های پژوهش گروهی برای تقویت همدلی و روحیه مشارکت برای کارهای گروهی (Team Work) و توسعه ی گفت و گو های علمی و فلسفی طراحی شده است.

دوره کارگاه اندیشه

کارگاه اندیشه فعالیتی برای کودکان ده تا هجده سال است که در آن با راهبرد «گفت و گو»، روش شناسی حکمت متعالیه اندیشه ورزان به اهداف خودشناسی، خودشکوفایی، خودسامانی، خردورزی و حکیمانه نگری نائل می شوند.

دوره کارگاه اندیشه

آشنایی با دوره

دوره پرورش خلاقیت بصری ب ب

این دوره به روش سرشت گرایانه با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان چهار تا شش سال اجرا می شود.

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

آشنایی با دوره

کارگاه های فرزندپروری، کارکاه یادگیری شیوه های گفت و گو، کارکاه یادگیری شیوه های حل مسئله و تعارض، مبانی هنرهای تجسمی، تربیت مربیان خلاقیت و تفکر، زیباشناسی، تجزیه و تحلیل آثار هنری و هنردرمانی

دوره کارگاه اندیشه

کارگاه اندیشه فعالیتی برای کودکان ده تا هجده سال است که در آن با راهبرد «گفت و گو»، روش شناسی حکمت متعالیه اندیشه ورزان به اهداف خودشناسی، خودشکوفایی، خودسامانی، خردورزی و حکیمانه نگری نائل می شوند.

دوره کارگاه اندیشه

آشنایی با دوره

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

این دوره به روش سرشت گرایانه با بهره گیری از یادگیری فطری زبان دوران کودکی طراحی شده است و برای کودکان چهار تا شش سال اجرا می شود.

دوره پرورش خلاقیت بصری ب

آشنایی با دوره

تازه‌ترین خبرها

همه خبرها

جشن یلدای 1398

11 دی 1398|

جشن شب یلدای 1398 جشن یلدای 1398 در محل موسسه فرهنگی، هنری و پزوهشی سرویاسین با حضور هنرجویان دوره های توسعه

نگارخانه آثار هنرجویان

همه آثار نگارخانه

                       برای مشاهده تصاویر جشن یلدای 1398 روی “جشن یلدای 1398” کلیک کنید. 

جشن یلدای 1398

تازه‌ترین مقالات

همه مقالات