پول مان را چه کار کنیم؟

از ابتدای حضور کرونا در میان مان نتوانسته بودیم با اندیشه ورزان نونهال کارگاه اندیشه در کنار هم جمع شویم؛ بالاخره پس از ماه ها تجربه جذاب و جدید کارگاه های اندیشه به شیوه برخط توانستیم دور هم جمع شویم. بچه ها حاشیه هایی هم زدند اما در نهایت توانستیم حس و حال و تفکر مبتنی بر گفت و گو را تجربه کنیم. در این جلسه اعضاء بر سر یک مانور ذهنی گفت و گو کردند. اینکه فرض کنیم اگر به ما پنجاه میلیون تومان دادند با آن چه کار کنیم؟ این جلسه آغاز یک روند تربیتی است.

شما چه فکر می کنید؟ نظر شما چیست؟