سومین همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: کتــاب و کـتــابخــوانــی

معرفی رویداد پژوهشی جوانه ­های اندیشه سرویاسین

اولین دوره همایش جوانه ­های اندیشه سرویاسین در سال 1387 و در محل موسسه فرهنگی و هنری سرویاسین صورت گرفت. دومین همایش جوانه­ های اندیشه در تاریخ 13 آذرماه 1388 تحت عنوان «یکصدمین جلسه­ ی کارگاه ­اندیشه» با موضوع تفهم و توهم همزمان با رونمایی دو کتاب از کارگاه­ های اندیشه با عناوین «گفت ­و گو» و «منطق 1» در محل موسسه فرهنگی و هنری سرویاسین برپا شد. عنوان «جوانه­ های اندیشه» با هم­ اندیشی اعضاء نوجوان کارگاه اندیشه در همان سال انتخاب شد. این همایش که امور جلسات گروهی آن در تابستان هرسال انجام می­ شود، به طور کلی بر محور همکاری، مشارکت، همدلی و پژوهش­ گروهی استوار است و به طور جزئی از اصول مربیگری، توسعه و کیفیت­ بخشی یادگیرنده پیروی می­ کند

ارائه بخشی از نتایج پژوهش های گروهی درباره «کتاب و کتابخوانی»

–