دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)

دکتر احمدرضا آذربایجانی، پژوهشگر علوم تربیتی، آشنا به هنرهای تجسمی و موسیقی، روانشناس و طراح برنامه های درسی کارگاه اندیشه، مکمل خلاقیت، پروش خلاقیت بصری سرشت گرایانه، پژوهش گروهی اعضاء کارگاه اندیشه، توسعه خلاق و پویاسازی خلاق می باشد.

دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)
بیوگرافی
سوابق تحصیلی
سوابق آموزشی
دوره‌های تحت آموزش
تالیفات

بیوگرافی دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)

دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)، به عنوان ایده پرداز، طراح و مجری فعالیت های فرهنگی موسوم به “یادگیری سرشت گرایانه” با هنر، الهیات، فلسفه و روانشناسی آشنایی دارد. در زمینه هنر دانش آموخته مدرسه و سپس دانشکده هنر می باشد. کارشناسی ارشد خود را در زمینه الهیات نهج البلاغه با موضوع روانشناسی حکیمانه با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه با روش شناختی صدرایی گذرانده. در فلسفه اسلامی افتخار شاگردی استادان بلخاری، دینانی و محقق داماد را داشته است. در حوزه های میان رشته ای روانشناسی، فلسفه و علوم تربیتی پژوهش هایی را منتشر کرده است. او در حال گذراندن دوره دفاع از رساله دکتری خود در رشته علوم تربیتی با عنوان “یادگیری سرشت گرایانه (مدل مفهومی یادگیری برگرفته از حکمت متعالیه ملاصدرا در تعلیم و تربیت” می باشد. آنچه باعث شده تمام زمینه های یاد شده برای او در کنار هم جمع شوند، عشق و علاقه وی به تعلیم و تربیت، توسعه ی اخلاق و خلاقیت در کودکان و نوجوانان و یادگیری همراه ایشان بوده است. از این رو او بیش از سی تالیف در حوزه های یاد شده، بیش از پانزده مقاله اعم از ترویجی و علمی-پژوهشی منتشر یا در حال انتشار دارد. او مدیریت برگزاری بیش از هفت رویداد و همایش علمی در راستای پژوهش های گروهی کودکان و نوجوانان یا بارش فکری و ده ها نمایشگاه هنری جمعی با موضوع هنر برای خودشناسی را برعهده داشته است که در راستای تمام آن ها دستاوردهای مهمی از قبیل عرضه و اعتباریابی مدل های مفهومی “پویاسازی خلاق”، “توسعه ی خلاق”، “مکمل خلاقیت”، “کارگاه اندیشه”، “کارگاه های پژوهش گروهی” و “راهنمای پژوهشی به شیوه خلاق از دوران کودکی” را داشته است.

سوابق تحصیلی

دکتر احمدرضا آذربایجانی دانش آموخته مدرسه و سپس دانشکده هنر بوده است. کارشناسی ارشد خود را در زمینه الهیات نهج البلاغه با موضوع روانشناسی حکیمانه با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه به روش شناختی صدرایی گذرانده است. در موضوع فلسفه اسلامی افتخار شاگردی استادان ارجمندی چون بلخاری، دینانی و محقق داماد را داشته است. در حوزه های میان رشته ای روانشناسی، فلسفه و علوم تربیتی به پژوهش پرداخته است. دکترای خود را در رشته علوم تربیتی گرفته و به دفاع از رساله ای با عنوان “یادگیری سرشت گرایانه (مدل مفهومی یادگیری برگرفته از حکمت متعالیه ملاصدرا در تعلیم و تربیت پرداخته است.

ردیفمقطع تحصیلیدانشگاه / دانشکدهرشته گرایش تحصیلی
۱کارشناسیدانشگاه آزاد اسلامی تهرانکارشناسی هنر
۲کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور تهرانالهیات نهج البلاغه
۳دکتریدانشگاه آزاد اسلامی اراکفلسفه تعلیم و تربیت

سوابق آموزشی

دوره های زیر توسط دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر) گذرانده شده یا در حال طی شدن است:

ردیفعنوان
1دوره حکمت هنر اسلامی نزد دکتر حسن بلخاری در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
۲دوره زیباشناسی هنر ژاپن نزد پروفسور اوکیتا در پژوهشکده و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
3دوره آشنایی با هنر شرق (مندله) نزد استاد پاشا عسگری در پژوهشکده هنر جمهوری اسلامی ایران
4دوره تفسیر القرآن در حکمت متعالیع ملاصدرا نزد آیت الله دکتر سید مصزفی محقق داماد در انجمن حکمت و فلسفه ایران

دوره‌های تحت آموزش

دوره کارگاه اندیشه

برنامه درسی «کارگاه اندیشه» فعالیتی گروهی و کارگاهی است که در آن اندیشه ورزان با راهبرد «گفت و گو» به کمک تسهیلگر و روش شناسی منابع شناخت منطبق بر حکمت متعالیه -استفاده از منابع عقل، وحی، شهود قلبی و تجربه ی صحیح- حول موضوعات جلسه به گفت و گو، کندوکاو فلسفی مشترک و ابراز نظر می پردازند.