معرفی یک کتاب هویت‌بخش

به نام خداوند جان و خرد کتاب صد و سیزده مجلس از نقالی‌های مرشد ولی الله ترابی