البته که تخصص اصلی ما در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان است؛ اما سرویاسین سال هاست که با کمک متخصصین حوزه های مختلف در کنار واحد مشاوره و روانشناسی خود، سلسله درسگفتارهای زیباشناسی را هم برگزار می کنیم. علاوه بر همه این ها، ما در کارگاه طراحی و نقاشی خود از کودکان تا کهنسالان را در کنار خود داریم.

بیشتر بدانید