ارائه گزارشی از نتایج گروه پژوهشی «رضایت مشتریان و گفت و گوی کارکنان»

پژوهشگران: آیلین قلی زاده و فرناز بودلایی

این پژوهش گروهی براساس رویکرد و برنامه درسی پژوهش گروهی کارگاه اندیشه سرویاسین ® با موضوع «رابطه ی گفت و گوی کارکنان و رضایت مشتریان» به وسیله خانم ها آیلین قلی زاده به عنوان مجری طرح و فرناز بودلایی به عنوان همکار انجام شده است. پژوهشگران مشاور این گروه جناب آقای علی حبیبی و سرکار خانم زهرا فامینی نژاد بوده اند. این پژوهش علاوه بر آنکه در مراسم هفتمین دوره همایش جوانه های اندیشه سرویاسین در مقابل هیئت داوران و میهمانان ارائه شده است، در پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا) و کنسرسیوم ملی محتوا نیز نمایه گردیده است. برای مطالعه مقاله این پژوهش، از دکمه زیر استفاده کنید!

مطالعه مقاله

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه گفت و گوی بین کارکنان بارضایت مشتری می باشد. درحقیقت در این پژوهش گفت و گو به مثابه ی ابزاری برای افزایش رضایت مشتریان مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است. گفت و گو از ابزارهای مهم توسعه است، این امر در ویژگی های آن نمایان می باشد. گفت و گو باعث همدلی شده و همچنین ازمهمترین شیوه های اشتراک گذاری اطلاعات است. باتوجه به اهمیت گفت و گو درسازمان ها، ادارات و موسسات آموزشی و ارتباط ناگسستنی آن با مشتری مداری به نظر می رسد یکی ازشیوه هایی که می تواند بطورقابل توجهی به کاهش تعارضات، حل مشکلات و خدمات دهی بهتر منجر شود گفت و گوی بین کارکنان است. سازمان ها و ادارات به طورطبیعی تلاش می کنند تا به سمت موفقیت پیش بروند و اصلا موفقیت هدف بسیاری ازفعالیت های بشر در امور اجتماعی و اقتصادی است. این پژوهش بر آن است تا گفت و گو را عامل همدلی و رضایت شغلی دانسته و آن را به واسطه افزایش موفقیت شغلی باعث موفقیت تفسیر کند. از نتایج و استدلالات تحقیق حاضر می توان درتوسعه ی سازمانی، برنامه ریزی سازمان ها و ادارات و ایجادبرنامه های درسی معطوف به اقتصاد استفاده نمود. این پژوهش می تواند درمورد افزایش رضایت مشتریان به عنوان یک بستر و بنیاد موردتوجه قرار گیرد.