مدل مفهومی کارگاه اندیشه امکانی برای تربیت پژوهشگران اندیشه­ ورز و خلاق است که همدلی و مشارکت را نیز می­ فهمند. در راستای هدف اصلی کارگاه یعنی همدلی و خردورزی، اعضاء کارگاه اندیشه در طی هر یک یا دو سال پژوهشی گروهی را اجرا می ­کنند تا در فرآیند فعالیت هم پژوهندگی و هم مشارکت را بیشتر درک کرده و با آن مانوس شوند.

در فرآیند پژوهش گروهی بخشی از پژوهش ­ها وارد مطالعات آماری و استنتاج از آمار خواهند شد. چون مشاورین پژوهش­ های گروهی، اعضاء با تجربه­ سال­ های قبل هستند، در حین راهنمایی پژوهشگران با روش­ های تحقیق کمی در کنار تحقیقات تحلیلی و استنادی نیز آشنا می­ شوند. در 4 سال اخیر اعضاء به این فکر افتادند که با حضور در کارگاه ­های پژوهش آماری، خود را تقویت کنند. این تقویت به نحوی بود که اعضاء کارگاه به این نتیجه رسیده­ اند که لازم است تا از راهنمایی مشاوران آمار و روش تحقیق خبره ­ای برای پیش­برد پژوهش ­های خود استفاده کنند.

همایش پیش­ رو با موضوع “جان و جهان، سوادمالی” حائز چندین پژوهش بوده ­است که لازمه­ ی اجرای آن­ها افزایش دانش تحقیق و آگاهی ­های آماری بوده­ است. برای همین هدف، مجموعه اجرایی همایش پس از درخواستی که از گروه علمی آمار و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس داشتند، با روی گشاده استادان گروه روبه­ رو شدند. اعضاء هیئت علمی در چندین ساعت به مشاوره راهنمایان پژوهش پرداختند و اندیشه­ ورزان سرویاسین را که نوجوانانی پژوهشگر بودند با آغوش باز به جمع خود راه دادند. استادان ارجمندی که نسبت به این امر همت گماشتند دکتر گلعلی ­زاده، دکتر محمدزاده، دکتر خالقی، دکتر مترجم و سرکار خانم زحمت­کش بودند.

امید است تعاملات علمی بین پژوهشگران علاقمند و اعضاء هیئات علمی هربار بهتر و بیشتر باعث شکوفایی علمی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران شود.

در بخش زیر ویدئو این گفت و گو و تصاویری از آن قرار دارد.