بارش های اندیشه ورزانه سرویاسین در موضوع «دوست نادان و دشمن دانا»

بارش ­های اندیشه ­ورزانه کارگاه ­اندیشه در حقیقت پژوهش­ های اولیه­ ای هستند که اندیشه­ ورزان، پیرامون مسئله و فرضیات خود به صورت گروهی ابراز نظر می­ کنند و لزوما نتایح پژوهش حاصل گفت­ وگو و بارش ­اندیشه ­ورزانه است. این شیوه تا حدودی بیانگر روش «کشف» برونر است. در این صفحه شما شاهد بارش های اندیشه ورزانه کودکان و نوجوانان کارگاه اندیشه سرویاسین هستید که در تاریخ 24 دی ماه 1398 و با تسهیلگری دکتر احمدرضا آذربایجانی حول موضوع «ترجیح میان دوست نادان و دشمن دانا و چرایی آن» برگزار شده است هستید:

شما از بین دوست نادان و دشمن دانا کدام یک را انتخاب می کنید؟ چرا؟

آیلین قلی زاده: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون هر دشمنی درجه ای از دوستی را دارد!

محمدرضا رحمانی: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون خواسته یا ناخواسته به من کمک می کند!

کیان جوادی: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون اگر آسیبی هم به من بزند می توانم جان سالم به در ببرم!

صدف اوحدی: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون می توانم از او بیشتر یاد بگیرم!

حنانه مختاری مقدم: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون از طریق او به نقاط ضعفم پی می برم!

محمدمهدی سمیعی: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون در دشمن دانا، دوست نادان نهفته است اما شاید در دوست نادان، دشمن دانا نباشد!

امیرحسین فصولی: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون محرکی برای بیداری من از غفلت است!

آیدا صادقی: دوست نادان را انتخاب می کنم چون اگر دوست باشد این خود دانایی است!

مهدی درویشی: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون دانایی او امکان دوست شدنش را فراهم می کند!

محمدامین بحری: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون هرکس بخواهد به من آسیبی بزند، از طریق دوست دانایم این آسیب را می زند!

فرناز بودلایی: دوست نادان را انتخاب می کنم چون می توانم با علم خودم او را دانا کنم!

خانم ثنا کرامتی: دشمن دانا را انتخاب می کنم چون دوست نادان با نادانی اش از دشمن دانا بدتر است!