این فیلم بخشی از پرفورمنس اجرایی با الهام از هنر آیینی و پرده خوانی توسط مرشد محسن میرزا علی است که در نمایشگاه هنر برای خودشناسی در سال 1391 در نگارخانه بهزاد تهران اجرا شده است. طرح این پرفورمنس و نقاشی های بخش حاضر روایتی از احمدرضا آذربایجانی می باشد. این اجرا با الهام و اقتباس از شعر حافظ که منسوب به شهید کربلا است، طراحی گردیده است.