هفتمین همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جـان و جـهـان، سوادمــالی

معرفی رویداد پژوهشی جوانه ­های اندیشه سرویاسین

اولین دوره همایش جوانه ­های اندیشه سرویاسین در سال 1387 و در محل موسسه فرهنگی و هنری سرویاسین صورت گرفت. دومین همایش جوانه­ های اندیشه در تاریخ 13 آذرماه 1388 تحت عنوان «یکصدمین جلسه­ ی کارگاه ­اندیشه» با موضوع تفهم و توهم همزمان با رونمایی دو کتاب از کارگاه­ های اندیشه با عناوین «گفت ­و گو» و «منطق 1» در محل موسسه فرهنگی و هنری سرویاسین برپا شد. عنوان «جوانه­ های اندیشه» با هم­ اندیشی اعضاء نوجوان کارگاه اندیشه در همان سال انتخاب شد. این برنامه درسی طی تابستان و پاییز سال 1398 هفتمین دوره خود را سپری کرده­ است. این همایش که امور جلسات گروهی آن در تابستان هرسال انجام می­ شود، به طور کلی بر محور همکاری، مشارکت، همدلی و پژوهش­ گروهی استوار است و به طور جزئی از اصول مربیگری، توسعه و کیفیت­ بخشی یادگیرنده پیروی می­ کند

پژوهش ­ها و فعالیت­ های گروهی جوانه­ های اندیشه سرویاسین در دو گونه تعریف می­ شوند. ابتدا بارش­ های اندیشه ­ورزانه به روش کارگاه­ اندیشه که با تکیه بر کند و کاو فلسفی و حکیمانه­ نگری در کودکان و نوجوانان ده تا چهارده­ سال صورت می­گیرند. گونه دوم پژوهش­ های گروهی هستند که بخشی از آن براساس مدل آموزش پژوهشگری سیج بوده و کارکردی مختص نوجوانان چهارده تا هجده سال به حساب می ­آید. پژوهش ­های گروهی از نظر نوع در سه دسته کلی کتابخانه ­ای، فلسفی – کتابخانه­ ای و آماری – کمی طبقه­ بندی می­ شوند. به تبع و با توجه به پیچیدگی پژوهش­ های آماری، مشاوره این تحقیقات در مورد داده­ ها و نتایج کمی با همکاری دانشکده ریاضیات دانشگاه تربیت­ مدرس به ریاست دکتر موسی گلعلی ­زاده و مدیریت محترم گروه آمار دکتر محسن محمدزاده درودی صورت گرفته ­است.

در این صفحه شما می توانید تصاویر و ویدئوهای این رویداد را مشاهده بفرمایید.

ویدئوهای سخنرانی اولیه ریاست همایش و دبیر همایش!

– 

سخنرانی اولیه ریاست محترم همایش، جناب آقای دکتر احمدرضا آذربایجانی

سخنرانی دبیر محترم همایش، جناب آقای مهدی درویشی

– 

پیشنهاد می کنیم برای مشاهده تصاویر و ویدئو های بیشتر به صفحات مجازی ما مراجعه کنید!

منتظر ما باشید با «جــان و جــهـان، هویــت»!