ارائه گزارشی از نتایج گروه پژوهشی «لزوم برنامه درسی سوادمالی»

پژوهشگران: حنانه مختاری مقدم، نازنین حیدری، مهدیه آفاق و ثنا کرامتی

این پژوهش گروهی براساس رویکرد و برنامه درسی پژوهش گروهی کارگاه اندیشه سرویاسین ® با موضوع «لزوم برنامه درسی سوادمالی از منظر جان و جهان» به وسیله خانم ها حنانه مختاری مقدم به عنوان مجری طرح، نازنین حیدری، مهدیه آفاق و ثنا کرامتی به عنوان همکار انجام شده است. پژوهشگران مشاور این گروه سرکار خانم کیمیا ایمانی زاده و آقایان آرمین زارعی و رضا نعیمی بوده اند. این پژوهش علاوه بر آنکه در مراسم هفتمین دوره همایش جوانه های اندیشه سرویاسین در مقابل هیئت داوران و میهمانان ارائه شده است، در پایگاه مرجع دانش (سیویلیکا) و کنسرسیوم ملی محتوا نیز نمایه گردیده است. برای مطالعه این مقاله در پایگاه ملی مرجع دانش بر روی دکمه زیر کلیک کنید!

مطالعه مقاله

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی لزوم کلی وجود برنامه درسی سوادمالی از منظر جان و جهان می باشد. روش اجرای این پژوهش فلسفی کتابخانه ای است؛ بدان معنا که براساس داده ها و مطالب مستخرج ازمنابع مکتوب استدلالات و برهان های تشکیل دهنده، نتایج حاصل شده اند. در کشور ایران وجود مشکلاتی مانند پرونده های فراوان مربوط به دعاوی مالی و اقتصادی در دادگاه ها، تجربیات سرمایه گذاری همراه با شکست درموسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی و همچنین مشکلات اجتماعی مانند طلاق و فقر نشان ازضعف سطح سوادمالی ایرانیان دارد. پس لزوم ایجاد و پایبندی به یک برنامه درسی آموزش سوادمالی درسطوح مختلف تربیتی مشهود است. انسان علاوه بر نیاز مادی از نیاز روحی نیز برخوردار است. به علت تمرکز بیشتر تعاریف سوادمالی بر سود محوری و فرد محوری، لزوم وجود برنامه درسی سوادمالی ازمنظرجان و جهان نمایان می شود. از آن نظر برنامه درسی سوادمالی جانی و جهانی حائز اهمیت است که برنامه درسی در مهمترین سنین برای آموزش ارایه می شود و بهترین راه آموزش سوادمالی گنجاندن آن در یک برنامه درسی یا اجرای آموزش آن تحت یک برنامه درسی مستقل است. ازنتایج تحقیق حاضر می توان در ایجاد، اجرا و پایبندی به یک برنامه درسی سوادمالی ازمنظرجان و جهان استفاده کرد.