هشتمین همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: «جان و جهان، هویت»

این صفحه با هدف ساماندهی، راهنمایی و هدایت پژوهشگران، اندیشه ورزان، مشاوران، همکاران مشاور پژوهشی و راهنماهای بارش اندیشه ورزانه طراحی شده است. لطفا ابتدا پادکست ها را بشنوید. پیشنهاد می کنیم از پادکست اول آغاز کنید. برای شروع بر روی شماره پادکست کلیک کنید تا در صفحه ی جدیدی برای شما قابل مشاهده باشد!

و حالا پس از شنیدن پادکست های ما، فرم زیر را برای ثبت نام اولیه تکمیل کنید!

ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.