پژوهشگر گرامی

ضمن عرض سلام و تشکر از همکاری شما، پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور انجام پژوهشی با موضوع امید به زندگی طراحی شده است. لطفا هر سوال را به دقت مطالعه کنید و میزان موافقت خود را با یکی از گزینه های موجود اعلام نمایید.

با احترام؛

کیمیا قلی زاده، فاطمه بابانژاد و حنانه طاهرنیا