این فرم برای ثبت نام در سمینار تربیتی «پیامدهای خطرناک و حیات بخش کرونا در کودکان و نوجوانان» می باشد. لطفا برای تکمیل این فرم به موارد زیر شرکت بفرمایید:
1. تکمیل قسمت هایی که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند اجباری می باشد.
2. لطفا شماره تلفن همراه خود را با دقت وارد کنید. لازم است حتما این تلفن همراه فعال باشد تا ما بتوانیم اطلاعات کارگاه را برای شما ارسال کنیم.
3. آیدی تلگرام و اینستاگرام خود را با دقت وارد کنید.
4. این سمینار تربیتی صرفاً برای ۶٣ نفر اول رایگان می باشد  

متشکریم و منتظر شما هستیم!

توضیحات دکتر احمدرضا آذربایجانی پیرامون سمینار «کرونا و تربیت»