شرکت در کارگاه های برخط سرویاسین

اندیشه ورز ارجمند؛

خوشحالیم از اینکه شما اولین شرکت کنندگان کارگاه های اندیشه با رویکرد برخط هستید. 

این شیوه از برگزاری کارگاه های اندیشه سرویاسین ساختاری است نوآورانه که در اختیار موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرویاسین می باشد. لطفا جهت بهره برداری بهتر از این کارگاه ها، ویدئوهای زیر را به ترتیب و با دقت مشاهده بفرمایید و سپس نرم افزار Adobe Connect را براساس سیتم عامل در دسترستان دانلو و نصب نموده و در انتها بر روی لینک اختصاصی کلیک کنید. دانلود نرم افزار Adobe Flash Player برای ورود به کلاس الزامی است. لطفا به این نکته توجه داشته باشید که شرکت شما در این کارگاه برخط نیازمند نام کاربری و رمز عبور مختص خودتان است که از موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرویاسین دریافت کرده اید!

معرفی محیط نرم افزار و امکانات آن

آموزش امکانات صوتی و تصویری به همراه حل مسائل احتمالی

معرفی و آموزش امکانات اپراتورهای همراه برای حضور در کارگاه برخط