دوره مکمل خلاقیت

برنامه درسی «مکمل خلاقیت» رویکردی است تربیتی که بر بهبود «تفکر نقاد» در کنار یادگیری «تفکر خلاق» تاکید دارد. در این کارگاه، فراگیر و یادگیرنده 7 تا 10 سال در کنار فعالیت هنر (هنرهای تجسمی) میز گفت و گویی مشابه «کارگاه اندیشه» را تجربه می کند. در این کارگاه گفت و گوی گروهی برای توسعه ذهن فلسفی و نقاد با استفاده از محرک و مشوق هایی از جمله انیمیشن، فیلم سینمایی و داستان  مورد استفاده قرار می گیرد تا به توسعه توانمندی نقد و تحلیل کمک کند.

معرفی دوره
هدف دوره
مربیان دوره

معرفی دوره

برنامه درسی «مکمل خلاقیت» رویکردی است تربیتی برای کودکان 7 تا 10 سال که تلاش می کند روند پرسشگری، تامل و طرح مسئله را با چند بنیاد علمی، پژوهشی و فلسفی دنبال کند. این بنیادها به صورت زیر تعریف می شوند:

  • کودک با تماشای انیمیشن، فیلم سینمایی، تصویر، ویدئو یا هر موضوع بصری دیگری تلاش می کند به استخراج سوال بپردازد.
  • کودک در مورد رسانه تصویری که دیده است به تعدادی سوال پاسخ می دهد. این سوالات موضوع اصلی کارگاه گفت و گو به شمار می آیند. سوالات ارائه شده جنبه تحلیلی داشته و کودک را درگیر کسب اطلاعات عمومی نمی کند.
  • در جلسه ی گفت و گویی که پس از مشاهده رسانه مذکور تشکیل می شود، تسهیلگر به شیوه «کارگاه اندیشه» به بررسی و پیش برد گفت و گو می پردازد.
  • در پایان جلسه، گزارش جلسه در دفاتر مخصوص گزارشات با رویکرد سرویاسین نوشته می شود و این گزارشات به عنوان بنیاد طراحی، توسعه و برنامه ریزی شناخته می شوند.

اهداف دوره

1- تقویت و توسعه ی عقل محوری در مقابل هوش محوری: در این دوره سعی می شود نگاه عاقلانه یادگیرنده نسبت به آثار شبه فرهنگی تقویت شود. این دوره در مسیر کاهش هرچه بیشتر آسیب های روانی، فیزیکی، اجتماعی و اعتقادی یا غلبه نگره هایی از جمله کثرت گرایی یا فرد گرایی گام بر می دارد.

2- تقویت پرسشگری برای توسعه ی مسئله پروری: در این دوره، رسانه های تصویری امکانی برای پرسشگری هستند. کودک در این دوره با طرح سوالات مکتوب امکانی را برای بازاندیشی و بازبینی عاقلانه اثر فراهم می کند. از طرفی این کارکرد پرسشگری موقعیت ارزیابی و توسعه ی روش های استدلالی برای مربیان را ایجاد می کند.

3- تقویت گزارش نویسی مکتوب و علاقمند کردن کودک به نوشتن مسائل و دریافت پاسخ های مکتوب: تحقیقات ضمنی که در موسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی سرویاسین صورت گرفته است بیانگر آن است که در شیوه مکتوب سازی و گزارش نویسی اجرا شده در این دوره، کودکان در بزرگسالی با فرآیندهای مکتوب رابطه ی بهتری دارند. این شیوه از راهبردهای اساسی برنامه درسی «تحول» است.

4- تقویت نگاه تحلیل گرایانه با ارائه موضوعاتی برای تفکر و طرح سوالات آزاد به عنوان امکانی برای تحلیل واقع گرایانه کودک: سوالاتی که در راستای محتوای تصویری یا مکتوب هر هفته ارائه می شوند، امکان کندوکاو فلسفی و اندیشه ورزانه کودک را فراهم می کنند. از طریق این گونه خاص و نوآورانه نظریه پردازی، بعضا استعداد کودک قابل تشخیص بوده و والدین با شیوه های اندیشه ورزی کودک خود آشنا می شوند.

5- تقویت رابطه ی علمی و ذهنی والدین و اعضاء خانواده با کودک در فرآیندهای گفت و گوی مشترک: سوالات تحلیلی که در راستای محتوای تصویری یا مکتوب هر هفته ارائه می شوند، به گونه هستند که والدین را نیز به چالش «اندیشیدن» و «اندیشه ورزی» سوق می دهند. این حضور و فعالیت خانوادگی، طبق تحقیقات صورت گرفته باعث افزایش اندگیزه، رضایت و شادمانی اعضاء خانواده می شود.

6- تقویت خلاقیت و توسعه کیفیت دیداری و خودارزیابی با ارائه موضوعات نقاشی هماهنگ: در این دوره علاوه بر این که کودک با تکنیک های بصری آشنا می شود، نقاشی او توسط کارشناسان و اهالی فن بررسی شده و نظر ایشان به صورت مکتوب ارائه می شود. در این شیوه، کودک به چهار سوال در مورد نقاشی اش پاسخ می دهد که بستر «خودارزیابی»، «خودتصحیحی» و حتی «نقد» می باشد.

7- تقویت نگاه یادگیری محور در مقابل آموزش محور: در این دوره کودک در چند خط به خانواده اعلام می کند که از کارگاه امروز چه فهمیده است. بر خلاف اکثر نظام‌های آموزشی که کودک را تحت فشار قرار می دهند تا مطالب را حفظ کند و توجهی به میزان برداشت و فهم کودک نمی شود؛ در این روش «حافظه» به عنوان ابزاری برای یادگیری و فهم بهتر مورد استفاده قرار می گیرد.

8- تقویت خوب شنیدن و ارائه نظر و استدلال پیرامون موضوع با برپایی گفت و گوی گروهی: در این دوره، پس از فعالیت های عملی مبتنی بر شیوه ی سرویاسین، کارشناس به عنوان تسهیلگر در کنار کودکان مجری یک کارکرد اندیشه ورزانه گروهی است.

مربیان دوره

نیره شکری پور

مربی کارگاه مکمل مکمل خلاقیت و پرورش خلاقیت بصری کودکان

لیلا زنگویی

مربی کارگاه مکمل خلاقیت کودکان

مبینا حیدری

مربی کارگاه مکمل خلاقیت و پرورش خلاقیت بصری کودکان

سارا یوسف زاده

مربی کارگاه مکمل خلاقیت کودکان

نرگس مرادی زاده

مربی کارگاه مکمل خلاقیت کودکان

فریبا عبادی

مربی کارگاه مکمل خلاقیت کودکان