گواهینامه‌ها و افتخارات

ارائه مقاله در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

ارائه مقاله در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

انتخاب مدیریت موسسه سرویاسین جزو مدیران بزرگ کشور توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

انتخاب مدیریت موسسه سرویاسین در سال 1390 به عنوان عضوی از مدیران بزرگ کشور توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

پروانه عضویت در انجمن سنفی مراکز و موسسات فرهنگی و هنری استان تهران

پروانه عضویت در انجمن صنفی مراکز و موسسات فرهنگی و هنری استان تهران

گواهینامه شرکت در کارگاه سازمان ایسیسکو

گواهینامه شرکت در کارگاه سازمان ایسیسکو

پروانه فعالیت درجه یک آموزشگاه آزاد هنری

پروانه فعالیت درجه یک آموزشگاه آزاد هنری