احمد گلاب بخش
احمد گلاب بخش مدیر بخش مالی و اداری
روانشناس، تسهیلگر کارگاه های اندیشه و مکمل خلاق، تحلیلگر سوالات و نقاشی های اندیشه ورزانه
دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)
دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)مدیر مسئول
پژوهشگر علوم تربیتی، آشنا به هنرهای تجسمی و موسیقی، روانشناس و طراح برنامه های درسی کارگاه اندیشه، مکمل خلاقیت، پروش خلاقیت بصری سرشت گرایانه، پژوهش گروهی اعضاء کارگاه اندیشه، توسعه خلاق و پویاسازی خلاق
علی حبیبی دولابی
علی حبیبی دولابی مسئول بخش انتشارات
پژوهشگر جامعه شناسی، کارشناس نشر و تسهیلگر کارگاه های اندیشه ورزی