چاپ اول کتاب “برو بچه های منطقی – دفتر دوم” نوشته دکتر احمدرضا آذربایحانی (آذر) توسط انتشارات سرویاسین منتشر شده است. در زیر مقدمه نویسنده بر کتاب ذکر شده است:

کتابی که در پیش رو دارید سومین دفتر از مجموعه ی کارگاه اندیشه است. پس از انتشار دو دفتر قبلی این مجموعه با نقدها و پیشنهادهایی روبه رو شدیم. برخی دوستان معتقد بودند سطح این کتاب ها، بالاتر از گروه سنی «ج،» «د» و «ه» است، اما برخی والدینی که این کتاب ها را برای کودکان زیر نه سال خود خوانده بودند، اذعان داشتند با ارائه ی توضیحات ابتدایی، کودکشان توانسته با کتاب ارتباط برقرار کرده و با جدیت آن را دنبال کند. برحسب تجربه ی گفت وگویی که سال ها در کلاس های هنری توسعه و خلاقیت با کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان داشته ام متوجه شدم زمانی که گفت وگو بر مدار اندیشه باشد هر گروه سنی را تحت تأثیر قرار می دهد. گفت وگو برای اندیشه و توسعه ی خلاقیت سطح حداقلی دارد ولی تعیین سن حداکثری برای آن
بی احترامی به عرصه ی اندیشه و تفکر است. گاهی مبنای گفت وگوی اینجانب و هنرجویانم در مقاطع سنی «ه» و بالاتر ملهم از گفتوگو با کودکان زیر هفت سال بوده با این تفاوت که در سنین بالا تحلیل ها جدی تر و انتزاعی تر صورت می گیرد.
نکته ی دیگری که تنی چند از دبیران دروس علوم انسانی یادآور شدند، این بود که مطالعه ی کتاب های کارگاه اندیشه موجب شده است دانش آموزان آن ها، دروسی نظیر فلسفه و منطق را با سهولت بیشتری یاد بگیرند و به نوعی با آن آشتی کنند که مایه ی دلگرمی است. شایان ذکر است در دفتر بعدی (چهارم) کوشیده ایم این حسن تأثیر را به حوزه ی ادبیات و تحلیل ادبی بر اساس امکانات انتزاعی و بضاعت علمی خود سوق دهیم.

منتظر نظریات راهگشای شما
احمدرضا آذر

برای خرید این کتاب کافی است با شماره تلفن 66209555-021 تماس گرفته و جهت خرید تکی با داخلی 105 و برای خرید سازمانی با داخلی 107 ارتباط برقرار کنید. در ذیل تصویر صفحاتی از کتاب وجود دارد.