چاپ اول کتاب “برو بچه های منطقی – دفتر اول” نوشته دکتر احمدرضا آذربایحانی (آذر) توسط انتشارات سرویاسین منتشر شده است. در زیر مقدمه نویسنده بر کتاب ذکر شده است:

کارگاه اندیشه، مجموعه گفت وگو هایی است بر مدار منطق. اگر می خواستیم منطق را به شیوه های مرسوم آموزش دهیم، کاربرد اصطلاحات دشوار فلسفی ممکن بود ما را از هدف خود دور کند و پیچیدگی عبارات و الفاظ منجر به دلزدگی در مخاطبان اصلی این مجموعه، یعنی کودکان و نوجوانان شود. برای همین در این مجموعه سعی شده است بحث ها با روایتی نرم و قابل فهم برای مخاطبان پیگیری شود. به طوری که فرصت کشف اصول منطقی به صورت کاملاً تجربی و مبتنی بر همفکری و مشارکت برای آنان فراهم گردد. به منظور بهره گیری بهتر از مباحث مطرح شده که می تواند الگوی مناسبی برای اندیشه ورزی در نونهالان عزیزمان باشد، پیشنهاد می شود:
1- با مرور اجمالی تصاویر، ارتباط آن ها را با بحث مورد نظر حدس بزنید و سپس به مطالعه ی دقیق بپردازید.
2- پس از مطالعه ی کتاب، فضای مشابهی با حضور همسالان فراهم شود و با نیم نگاهی به مطالب کتاب، روش به کار رفته در آن به سایر موضوعات دلخواه تعمیم داده شود.
3- برای تکمیل بحث ها، سایر مجلدات این مجموعه نیز تهیه و مطالعه شود تا درباره ی زبان منطق و گفت وگو به عنوان یک مهارت اساسی، چشم انداز روشنی برای مخاطب ترسیم شود.
بار دیگر تاکید می کنم ذهنیت سنگین بودن مباحث منطقی برای کودکان و نوجوانان، تنها یک پندار نابه جاست که احتمالا به خطا در روش ها و ضعف بیان ما باز می گردد. از این رو ضمن اشاره به این سخن حکیمانه که «تجربه از علم بالاتر است» یادآور می شوم این مجموعه بر اساس گفت وگوهای واقعی با کودکان و نوجوانانی شکل گرفته است که نامشان در این مجموعه ها آمده است و از همه ی آنان تشکر می کنم.
فاطمه یوسف زاده تصویرگر این کتاب، از فراگیران کارگاه های اندیشه و هنر، زیر نظر نگارنده بوده است و تصویرسازی خلاقانه این کتاب را در سن 14سالگی آغاز کردهاست. از او به خاطر همکاری خالصانه اش تشکر می کنم.

منتظر نظر و انتقادات سازنده ی شما
احمدرضا آذربایجانی (آذر)

برای خرید این کتاب کافی است با شماره تلفن 66209555-021 تماس گرفته و جهت خرید تکی با داخلی 105 و برای خرید سازمانی با داخلی 107 ارتباط برقرار کنید. در ذیل تصویر صفحاتی از کتاب وجود دارد.